Bestyrelsen har den 21. marts godkendt årsregnskabet for 2016, hvor FDC kommer ud med et resultat efter skat på knap 4 MDKK – et resultat, der ligger over det forventede. På blot et år har FDC været i stand til at vende et underskud til et overskud og dermed forbedre bundlinjen med 21 MDKK.

Ifølge administrerende direktør Birthe Elkjær er årsregnskabet bevis på, at FDC har formået at igangsætte en positiv udvikling og dermed få sorte tal på bundlinjen. Hun påpeger også, at en vigtig faktor i udviklingen er FDC’s transformation. Transformationen har været med til at øge effektiviteten, hvilket har gjort virksomheden mere konkurrencedygtig.

I forbindelse med FDC’s fire påbud fra Finanstilsynet, blev der afholdt en række ikke-budgetterede udgifter til øget IT-sikkerhed. Ydermere har der været ekstra omkostninger forbundet med transitionen fra KMD til IBM og i forhold til at øge FDC’s modenhed inden for softwareudvikling, der måles ud fra CMMI. CMMI er et tiltag, der skal forbedre kvaliteten og effektiviteten i FDC’s leverancemodel. Denne omstilling skal gøre virksomheden mere agil.

I forlængelse heraf udtaler Birthe Elkjær: ”Jeg hæfter mig ved, at FDC på trods af ekstra omkostninger alligevel har været i stand til at skabe overskud”.

Forbedret cash flow

FDC’s cash flow er forbedret i 2016, hvilket indikerer, at likviditeten er styrket.

Effektiviteten er samtidig steget, så færre medarbejdere næsten opnår samme omsætning som i 2015. I 2016 omsatte FDC for 309,0 MDKK, hvilket er 6,7 MDKK lavere end i 2015. Den primære årsag til den lavere omsætning i 2016 skyldtes, at enkelte kunders aktivitetsniveau var lavere end forventet.

Forventninger til 2017

Birthe Elkjær forventer en mindre stigning i omsætningen for 2017. For at indfri forventningen arbejder FDC på at skaffe flere opgaver fra eksisterende kunder og samtidig tiltrække nye kunder. ”Vi forventer at få vores første ordre på Guidewire i 2017, hvilket vi har arbejdet ihærdigt på det sidste 1½ år” udtaler Birthe Elkjær.

For Birthe Elkjær viser årsregnskabet, at FDC har vendt udviklingen, og at virksomheden bevæger sig i den rigtige retning. Derfor forventer FDC også et overskud i 2017.