F2100

Liv & Pension

arrow-down

F2100

Skade & Helse

arrow-down

Løsninger

adm-dir

Vil du vide mere om vores løsninger?
Kontakt Michael Knudsen, Adm. direktør

F2100 – Liv & Pension

Standardsystemet kan leveres som ”Software as a Service”, driftet af FDC og tilpasset den enkelte kundes behov.

Både privatforsikringer, firmaforsikringer og arbejdsmarkedspensioner dækkes – i Norge ydelsespension og tjenestemandspension (ITP).

Systemet er skalerbart; der er således lige nu 3 kunder med mere end 500.000 forsikrede.

Produkter:

En bred vifte af produktelementer indenfor opsparing, døds- og invaliderisiko kan sættes op med udstrakt brug af satser (ikke kodning) og muliggør konfigurering indenfor arbejdsmarkedspension, firmapension og private pensionsordninger i Danmark og Norge.

Opsparingsydelser kan etableres som garanterede ydelser, på markedsrentebasis eller som Unit Link.

Ved garanterede ydelser har selskabet beholdt investeringsrisikoen, og den forsikrede får som nævnt garanterede ydelser med bonustilskrivning. F2100 håndterer forskellige rentegrundlag på en police. Beregning sker ud fra ”defined contribution” eller ”defined benefit”.

Ved markedsrente er der ingen rentegaranti, men investeringsvalg foretages af selskabet.

Unit link giver de enkelte forsikrede indflydelse på investeringen af pensionsbidragene, idet der vælges mellem et antal profiler. Typisk vælges mellem fordeling på fonde inden for aktier og forskellige typer af obligationer. Risikoforsikringer tariferes både individuelt og kollektivt.

Systemet beregner prognoser i overensstemmelse med branchens regler.

Processer:

Systemet dækker al nødvendig sagsbehandling med processer for:

  • •Oprettelse af forsikret og police
  • •Ind- og udbetaling, skadesbehandling og pensionering
  • •Ændring af forsikring, investering (Unit Link) og indbetaling
  • •Genkøb, fripolice (hvilende) og pensionsoverførsel
  • •Routing og styring af sager til behandling i en call center-løsning.
F2100 – Skade & Helse

Løsningen giver medarbejderen et enkelt og hurtigt overblik over kunden og kundens historie. Og der er lagt vægt på en effektiv sagsstyring gennem optimering af arbejdsprocesserne. Nye produkter oprettes af forsikringsselskabets superbrugere uden involvering af FDC. Tegning, ændring af forsikringer og skadeanmeldelser kan forsikringskunden selv klare via en selvbetjeningsløsning eller kan håndteres af sagsbehandlere i FDC’s procesrelaterede brugergrænseflade.

Blandt mange specialiserede funktioner kan nævnes:

  • •Fuldt administrationssystem med hændelses-, kunde- og policebehandling
  • •Automatiseret skadesbehandling og ind- og udbetaling
  • •Fuld selvbetjening for kunder og distributionskanaler via webbaserede portaler
  • •Effektiv kommunikationsplatform og regreshåndtering
  • •Datawarehouse, økonomistyring og ledelsesinformation

Integration med CPR, DMR, Skat, NETS, banker og mange flere