Om FDC

Høj faglighed og kompetent sparring har gjort os til en betroet rådgiver og samarbejdspartner for vores kunder – og til en af Skandinaviens største leverandører af IT-løsninger til forsikrings- og pensionsbranchen.

Vores vision

FDC skal være ledende i det nordiske marked for rådgivning, implementering og drift af løsninger inden for forsikring og pension.

Det vil vi opnå ved at,

  • • vi omsætter teknologi til nye løsninger
  • • vi leverer ydelser, så administrationsprocenten hos vores kunder er den laveste i branchen
  • • vi understøtter vores kunders fokus på digitalisering og kundeoplevelse
  • • vores ejere har et langsigtet ejerskab med reinvestering af resultatet i fortsat udvikling af FDC

Vores værdier

Nytænkende – Vi er kompetente medarbejdere, som leverer de bedste løsninger

Oprigtighed – Vi er oprigtige over for kunden og hinanden

Værdiskabende – Vi skaber værdi og mening i alt, hvad vi gør

Ansvarlig – Vi tager ansvar for helheden i det, vi udfører

 

FDC’s historie

FDC er i dag en af Skandinaviens største leverandører af IT-løsninger til forsikrings- og pensionsbranchen. Vores position er styrket de seneste år, og gennem målrettede investeringer arbejder vi på at fastholde vores forspring.

1965
1988
2000
2009
2015
2017
2018
2019
2020

FDC grundlægges

FDC’s første computer havde en procesenhed på hele 32 kilobyte.
To lejede lokaler hos Danske Grundejeres Brandforsikring i Vester Voldgade 8 i Københavns Indre By, mindre end 100 meter fra Rådhuspladsen og skråt over for Politikens Hus og det fine gamle Hotel Kong Frederik. I det ene værelse residerede direktør Henrik Svensson, i det andet hans tre medarbejdere.

Det første grundlag for fællesløsningen F2100 etableres.

Det blev besluttet at gøre det nyudviklede skadeforsikrings-system til et fælles system for både skade & helse samt liv & pension. Sidste halvdel af 90’erne gennemførtes en række delprojekter, som trin for trin udbyggede systemet til brug for pension- og livsforsikring. Det nye system kom til at hedde F2100.

FDC’s Unit Link-komponent tages i brug

Det tiltrækker en masse danske og norske kunder.
1998 begyndte pensionsselskaberne i Danmark at tilbyde deres kunder, at de selv kunne styre investeringen af deres pensionsopsparing. Kunderne blev tilbudt en række fonde eller investeringsbeviser udvalgt af pensionsselskabet, og dette gik under betegnelsen Unit Link. I samarbejde med Finanssektorens Pensionskasse udvidede FDC derfor F2100 med en Unit Link komponent, som både kunne anvendes sammen med F2100 og med
forsikringssystemer uden for FDC.

FDC bliver certificeret som grøn virksomhed

Det skete med tildelingen af Grøn IT-beviset.
Det gives til virksomheder, der kan dokumentere en målrettet og virkningsfuld indsats mod CO2 udslip. I bedømmelsen af FDC, som konsulentfirmaet Inova afleverede til energiselskaberne, og som ligger til grund for tildelingen af Grøn IT beviset, fremhaves FDC for at vare proaktiv, engageret og lyttende.

Fokus på IT-sikkerhed

FDC arbejder nu med ITIL processer. IT sikkerhed er et fokusområde – og vi arbejder med kvalitet og sikkerhed i tværorganisatoriske processer.

FDC tager de første skridt hen imod en agil organisation

Vi lægger fundamentet til den agile rejse. Vi forstærker vores agile samarbejdsformer på tværs af FDC.

FDC bliver købt af Total Specific Solutions (TSS)

FDC bliver købt af hollandske Total Specific Solutions (TSS) og bliver en del af TSS Group. TSS har mere end 85 selvstændigt ledede software virksomheder i Europa. Fra TSS kan FDC trække på finansiel backing og ekspertise, strategisk rådgivning og deling af best practice.
Som led i den agile rejse organiseres FDC i 2 business units: Liv & Pension samt Skade & Helse. Forretningen understøttes af Shared Services og Enterprise Support. FDC begynder at engagere kunderne i den agile arbejdsform.

FDC flytter til Lautrupvang 12 og arbejder nu fuldt agilt

Det nye domicil har åbne kontorlandskaber, som øger vores fleksibilitet og understøtter vores agile arbejdsform. FDC arbejder nu fuldt agilt med løbende forbedringer og innovation for fremtiden.

Digitalisering af kunderejsen

Vi videreudvikler F-2100 kernesystemet med vores seneste innovation FDigital til digitalisering af kunderejsen. FDigital kan fungere på alle typer af kernesystemer – ikke kun på FDC’s eget system.

Vil du høre mere om FDC og mulighederne for et eventuelt samarbejde?

Ledelsen

Michael Knudsen

Adm. direktør samt direktør for S&H og L&P forretningsenhed

Telefon +45 44 65 45 00

Michael Knudsen har igennem sin karriere arbejdet med forretningsudvikling og ledelse.

Michael Knudsen

Michael Knudsen

Adm. direktør samt direktør for S&H og L&P forretningsenhed

Carsten Spanggaard

Direktør for Shared Service

Telefon: +45 44 73 11 32

Carsten har arbejdet med drift og partneraftaler, specielt inden for kundeservice.

Carsten Spangaard

Carsten Spangaard

Direktør for Shared Service

Bestyrelse

Birthe Elkjær

Nordic General Manager, Total Specific Solutions

e-mail: b.elkjaer@tss-vms.com  

Birthe Elkjær

Birthe Elkjær

Bestyrelsesformand

Mikko Marttinen

Finance Director for Nordic Region, Total Specific Solutions

e-mail: m.marttinen@tss-vms.com

Mikko Marttinen

Mikko Marttinen

Bestyrelsesmedlem

Lucas de Ponte

Head of Legal TSS Europe

e-mail: l.deponte@tss-vms.com

Lucas de Ponte

Lucas de Ponte

Bestyrelsesmedlem

Leif Bjarne Hansen

Senior systemprogrammør, FDC

e-mail: lbh@fdc.dk

Leif Bjarne Hansen

Leif Bjarne Hansen

Medarbejderrepræsentant

Frank Meyer

Driftplanlægger, FDC

e-mail: frm@fdc.dk

Frank Meyer

Frank Meyer

Medarbejderrepræsentant

GDPR

Carsten Spanggaard

DPO, FDC

e-mail: cas@fdc.dk

Carsten Spangaard

Carsten Spangaard

Data Protection Officer


Ledige stillinger

Hvis du gerne vil arbejde på en dynamisk og engageret arbejdsplads, hvor trivsel og ambition går hånd i hånd, så søg en af de ledige stillinger.

Mød vores medarbejdere
Her kan du læse om Lucas og hans hverdag i FDC.

Lucas Poulsen, Udvikler