"Når vi nå endelig er ferdig, er det et imponerende arbeid som er nedlagt av den dansk virksomheten. Prosjektet har hele tiden blitt utfordret – igjen og igjen – men FDC har hver gang klart å finne løsninger. Et imponerende stykke arbeid." Læs Casen

Kunde

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

produktløsning

F2100

Øget automatisering og reducerede omkostninger

”FDC har flere gange vist sig i stand til at sætte en organisation, der kan bære komplekse lovændringer igennem med kort varsel. Det er implementeringen af regeringens pensionspakke fra efteråret 2014 et godt eksempel på.”

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) har været kunde hos FDC siden 2010, hvor FDC overtog ansvaret for LD’s kundeadministration efter et EU-udbud – en aftale, som FDC vandt igen i 2013, også efter udbud.

Aftalen giver FDC det samlede ansvar for alle sider af forvaltningen af pensionskonti og kunder hos LD. Aftalen omfatter al drift og vedligeholdelse af it-systemer til administration af pensionskonti og kunder, et fuldt integreret website med online adgang for LD’s kunder samt serviceringen af kunderne. FDC’s ansvar omfatter også fuld afstemning af det forsikringstekniske regnskab.

Regeringen besluttede i 2014 at lade LD være omfattet af en pensionspakke, der giver mulighed for at få en skatterabat på opsparingen på 2,5 procent. De nye regler trådte i kraft den 1. april 2015. Udfordringen blev løst ved hjælp af FDC’s F2100 system. Læs mere om vores produkter her

Kunde

Gjensidige

produktløsning

F2100

Et imponerende stykke arbejde

“Når vi nå endelig er ferdig, er det et imponerende arbeid som er nedlagt av den dansk virksomheten. Prosjektet har hele tiden blitt utfordret – igjen og igjen – men FDC har hver gang klart å finne løsninger. Et imponerende stykke arbeid.”

Konverteringsprojektet for Gjensidiges store kommune- og erhvervsportefølje blev søsat år 2011. Der blev udarbejdet kravspecifikationer til, hvilke nye funktionaliteter, der skulle til for at kunne håndtere de store erhvervskunder, kommuner og regioner i F2100.

Der blev gjort et stort forarbejde for at gøre F2100-systemet i stand til at håndtere den nye portefølje. Kunderne er betydeligt større, end de kunder, som F2100 hidtil har systemunderstøttet. For eksempel omfatter en enkelt police for bygning og løsøre til en af de store kommuner 2.000 forsikringssteder.

Kunde

Egen Penjonskonto

produktløsning

F2100

F2100 leverancer vedrørende ”Egen Pensjonskonto” i Norge

”Egen Pensjonskonto” blev igangsat i Norge i maj 2021.
Før ”Egen Pensjonskonto” havde arbejdstagere i Norge mange små pensionsordninger placeret hos forskellige pensionsleverandører – pensionsordninger, som stammede fra tidligere ansættelsesforhold.
Med ”Egen Pensjonskonto” åbnes mulighed for at 1,5 millioner arbejdstagere kan samle nuværende og tidligere pensionsordninger på én samlet ”Egen Pensjonskonto”

De systemmæssige forberedelser i FDC blev startet allerede i efteråret 2019, som et fællesprojekt mellem FDC og FDC’s norske pensionskunder. De nye systemleverancer er blevet produktionssat løbende i 2020 og 2021 for at sikre, at systemerne var klar i god tid før ”store flyttedag” i maj 2021, hvor rigtigt mange ordninger blev flyttet mellem pensionsleverandører i Norge.
Projektet indeholdt bl.a. etablering af en integration mod en ny norsk brancheløsning – PensionsKontoRegisteret (PKR), som er central i forhold til udvekslingen af pensionsdata mellem de norske pensionsleverandører.

FDC’s kunder har udtrykt stor tilfredshed med projektforløbet, som gennemført med succes selvom der var mange ubekendte forhold i branchen – specielt i de indledende faser.