"Når vi nå endelig er ferdig, er det et imponerende arbeid som er nedlagt av den dansk virksomheten. Prosjektet har hele tiden blitt utfordret – igjen og igjen – men FDC har hver gang klart å finne løsninger. Et imponerende stykke arbeid."

Læs Casen

Kunde

Lønmodtagernes Dyrtidsfond

produktløsning

F2100

Øget automatisering og reducerede omkostninger

”FDC har flere gange vist sig i stand til at sætte en organisation, der kan bære komplekse lovændringer igennem med kort varsel. Det er implementeringen af regeringens pensionspakke fra efteråret 2014 et godt eksempel på.”

Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) har været kunde hos FDC siden 2010, hvor FDC overtog ansvaret for LD’s kundeadministration efter et EU-udbud – en aftale, som FDC vandt igen i 2013, også efter udbud.

Aftalen giver FDC det samlede ansvar for alle sider af forvaltningen af pensionskonti og kunder hos LD. Aftalen omfatter al drift og vedligeholdelse af it-systemer til administration af pensionskonti og kunder, et fuldt integreret website med online adgang for LD’s kunder samt serviceringen af kunderne. FDC’s ansvar omfatter også fuld afstemning af det forsikringstekniske regnskab.

Regeringen besluttede i 2014 at lade LD være omfattet af en pensionspakke, der giver mulighed for at få en skatterabat på opsparingen på 2,5 procent. De nye regler trådte i kraft den 1. april 2015. Udfordringen blev løst ved hjælp af FDC’s F2100 system. Læs mere om vores produkter her

Kunde

Gjensidige

produktløsning

F2100

Et imponerende stykke arbejde

“Når vi nå endelig er ferdig, er det et imponerende arbeid som er nedlagt av den dansk virksomheten. Prosjektet har hele tiden blitt utfordret – igjen og igjen – men FDC har hver gang klart å finne løsninger. Et imponerende stykke arbeid.”

Konverteringsprojektet for Gjensidiges store kommune- og erhvervsportefølje blev søsat år 2011. Der blev udarbejdet kravspecifikationer til, hvilke nye funktionaliteter, der skulle til for at kunne håndtere de store erhvervskunder, kommuner og regioner i F2100.

Der blev gjort et stort forarbejde for at gøre F2100-systemet i stand til at håndtere den nye portefølje. Kunderne er betydeligt større, end de kunder, som F2100 hidtil har systemunderstøttet. For eksempel omfatter en enkelt police for bygning og løsøre til en af de store kommuner 2.000 forsikringssteder.

Kunde

PensionDanmark

produktløsning

F2100

En besparelse på 100 kr. i administrationsomkostninger pr. medlem

I 2010 forudså PensionDanmark (PD), at deres systemer ikke passede til de ambitioner de havde på IT-området og til de fremtidige krav fra markedet. De ville optimere automatiseringen, øge graden af digitalisering og forenkle processerne. En af hovedmålsætningerne var blandt andet at sikre en besparelse på 100 kr. i administrationsomkostninger pr. medlem

FDC vandt udbuddet og styrede implementeringsprocessen. I samarbejde med PD’s specialister blev gaps identificeret og løst – det sikrede en sikker og hurtig implementering.
Primo 2016 indfriede FDC og PD målsætningen og fik administrationsomkostningerne ned fra 396 kr. i 2013 til 297 kr. i 2016. Som konsekvens er PD i en nylig undersøgelse af Loyalty Group valgt som det pensionsselskab i Danmark med den største kundetilfredshed – i en branche med en generelt stigende kundetilfredshed.

Komplet og automatiseret pensionsløsning
Ultimo oktober 2014 blev data for 660.000 medlemmer flyttet til FDC. Det var en konvertering præget af en høj grad af sikkerhed og kvalitet. En konvertering helt uden fejl er en sjældenhed, men var en realitet i dette tilfælde – uden nogen form for efterfølgende dataoprydning.
Løsningen er drevet af en vision om størst mulig automatik i alle forretningsprocesser samt enkel, fleksibel og fuld selvbetjening for både medlemmer og virksomheder. Af funktionaliteter kan nævnes en rådgiverportal, hvor kunderådgiverne via en grafisk brugergrænseflade kan administrere og supportere medlemmer og virksomheder og et telefonsystem, som adresserer opkald til udpegede kunderådgiver, som automatisk får præsenteret data og sager på det medlem, som ringer. Der blev også integreret et betalingssystem, som automatisk behandler og validerer indbetalinger, udbetalinger, overførsler, afstemninger og integrationer til NETS og banker, og desuden et administrationssystem, hvor produkter, forretningsregler og lovgivningsmæssige forhold er fuldt parameterstyret.

De nævnte delsystemer er alle integrerede i én samlet pensionsløsning, da PD har mere end 100 dokumenterede forretningsprocesser, som er implementeret i løsningen, hvilket sikrer en effektiv og servicerettet administration.