Konsulenter

arrow-down

Drift & Vedligehold

arrow-down

SaaS

arrow-down

Udvikling

arrow-down

Services

adm-dir

Vil du vide mere om vores løsninger?
Kontakt Michael Knudsen, Direktør

Konsulenter

Hele værdikæden skal tjekkes efter, når en del af forretningen ændres og videreudvikles.

Forretningskonsulentens forståelse gør en forskel i implementeringen, bl.a. i det administrative system. For eksempel kræver nye produkter også indsigt i den regnskabsmæssige og administrative behandling, så løsningen dækker alle aspekter.

Med en finansiel sektor i konstant udvikling, lovgivning, der fylder mere og mere, og ønsket om større digitalisering og kundefokus, er det vigtigt at binde forretning og de understøttende IT-systemer sammen. Kun med dedikerede forretningsanalytikere kan vi sikre, at fremtidens IT-løsning lever op til blandt andet:

 • • Oprettelse af forsikret og police
 • • Lavere omkostninger til kundebetjening, drift, forvaltning og udvikling
 • • En standardiseret løsning med ‘best practice’-processer
 • • Hurtigere time-to-market
 • • God kundeoplevelse
 • • Reduceret kompleksitet

Forretningskonsulenter i FDC deltager sammen med vores kunder i afdækningen af de forretningsmæssige krav ved nye tiltag eller forandringer, og udfordringer håndteres fra første kontakt til færdig forretningsmæssig og organisatorisk implementering.

Den procesorienterede tankegang er fundamentet i vores arbejdsform, sammen med en forretningsmæssig tilgang, som dækker hele værdikæden. Denne tankegang – som er udviklet i samarbejde med vores kunder – betyder, at vi får designet og skabt løsninger, som binder forretning og IT sammen til en helhed.

Vi anvender en dybdegående bottom-up analyse, hvor de forretningsmæssige krav bearbejdes. Slutresultatet er et fælles dokument, hvor kunden og FDC har godkendt den fælles løsningsbeskrivelse.

Området forsikring og pension påvirkes af mange faktorer:

 • • Ændringer i produktsammensætning eller kundegrundlag som følge af markedsdreven konkurrence på prisstruktur og produkter. Det stiller krav til fleksibilitet og parameterstyring i det administrative setup
 • • Konsistente, afstemte og aktuelle data til viderebehandling og analyse
 • • Rapportering til myndigheder – en integreret del af et velfungerende administrativt system

Forretningskonsulenterne er med hele vejen. Sammen med kunden følger vi udviklingen og er på forkant den dag lovgiver beslutter nye tiltag. Udover de konkrete opgaver deltager vi også i sparring med vores kunder omkring øvrige områder, f.eks. produkttilpasninger, smidige forretningsgange og ‘best practice’.

Drift & Vedligehold

Vi ved fra mange års erfaring med drift og vedligeholdelse af forsikringssystemer, hvor vigtige stabilitet, sikkerhed og effektivitet er for jeres kerneforretning. Derfor kan I forvente høj tilgængelighed og leverancesikkerhed, korte svartider og fleksibel kapacitet.

Det betyder blandt andet:

 • • 24/7 drift og en oppetid på 99,5 % på onlinesystemer
 • • 2-center drift, hvor både systemer og data er spejlet
 • • Løbende optimeringer, overvågning, justering og kapacitet on demand
 • • One-point of entry for hasteopgaver (24-7) og løbende opgaver (8-16)

Vores team af koordinatorer til kundekontakt, opfølgning og rapportering har faste procedurer for opgaver og processer (ITIL) – en opgave, en sag, en fakturering (gennemsigtighed). Vi lever altid op til indgåede aftaler med kunder – de aftalte Service Level Agreements – og vores højt kvalificerede medarbejdere sikrer en ensartet og hurtig håndtering af hændelser/driftsproblemer. Desuden får I aftalte informationsstrukturer (møder, rapportering, etc.), agile arbejdsmetoder (SCRUM) og Q&A’s sikret gennem procedurer for igangsætning, review, test og produktionssætning.

SaaS

På en SaaS-løsning har FDC både forsikrings- og pensionsbranchens ekspertise og en gennemprøvet teknisk know-how om funktionalitet, skalerbarhed og operationel støtte

FDC tilbyder blandt andet at levere platformen som en Software As A Service (SaaS), hvor vi står for installation og drift, og kunden i stedet køber adgang til applikationen som en serviceydelse, afregnet på baggrund af antal brugere

Udvikling

FDC’s løsningskomponenter er klar til tjeneste, der hvor der er brug for dem.
Komponenterne i FDC’s løsninger er udviklet ud fra en grundtanke om fleksibilitet, så kunden får lav time-to-market for ændringer i forretningsmodellen

Principperne bag FDC’s løsningsdesign er den Service Orienterede Arkitektur (SOA), som smidiggør forretningsfunktionaliteten overalt i kundens processer. Vi udnytter vores basissystems effektivitet og designer med fleksibilitet. Det er vores IT-arkitekters opgave at være på forkant med de muligheder, den teknologiske udvikling tilbyder, og løbende integrere de muligheder i vores løsninger.
Komponenterne er stærkt konfigurerbare og tillader kunden nemt at definere de karakteristika, der afspejler deres produkter. De udstiller en række tjenester som web services, der giver autoriserede brugere adgang til forretningsfunktionaliteten i den enkelte komponent. Det er muligt at tilgå disse tjenester fra et vilkårligt sted i kundens egen applikationsportefølje, hvilket giver mulighed for forretningsunderstøttelse på tværs af salgskanaler. FDC stiller en dynamisk web-baseret brugergrænseflade til rådighed, som automatisk afspejler de konfigureringer, der er foretaget i komponenterne. Der skal altså som oftest ikke kodes nyt, når kunden skal udbyde et nyt forsikringsprodukt.

Test

Test i FDC er en anerkendt og vigtig del af al udvikling. Alle testressourcer er samlet i én stærk afdeling med kompetente og erfarne Test Managers, dedikerede og dygtige testere samt innovative tekniske testere, hvis vigtigste fokus er, at sikre den bedste kvalitet i alle kundeleverancer, både indenfor Liv & Pension og Skade & Helse.

Organiseringen i én afdeling giver læring og sparring optimale betingelser, ligesom medarbejderne fokuseret kan arbejde med forbedringer i alle testens faser.

Testprocessen i FDC er baseret på ISTQB og TMAP, begge anerkendte standarder inden for softwareudvikling, som vi naturligvis er certificeret indenfor.

Vi understøtter test i den traditionelle V-model med Test Managers, Tester og Tekniske testere men også test i agile teams. Ud fra en risikobaseret tilgang sørger vi for den bedst tænkelige testdækning og tilstræber altid en god dialog og sparring med vores kunder. Vi planlægger den samlede testindsats på alle opgaver og kan desuden understøtte med forskellige grader af automatisering.