F2100

Liv & Pension

arrow-down

F2100

Skade & Helse

arrow-down

Guidewire

InsuranceSuite

arrow-down

Løsninger

adm-dir

Vil du vide mere om vores løsninger?
Kontakt Birthe Elkjær,  Adm. direktør

F2100 – Liv & Pension

Standardsystemet kan leveres som ”Software as a Service”, driftet af FDC og tilpasset den enkelte kundes behov.

Både privatforsikringer, firmaforsikringer og arbejdsmarkedspensioner dækkes – i Norge ydelsespension og tjenestemandspension (ITP).

Systemet er skalerbart; der er således lige nu 3 kunder med mere end 500.000 forsikrede.

Produkter:

En bred vifte af produktelementer indenfor opsparing, døds- og invaliderisiko kan sættes op med udstrakt brug af satser (ikke kodning) og muliggør konfigurering indenfor arbejdsmarkedspension, firmapension og private pensionsordninger i Danmark og Norge.

Opsparingsydelser kan etableres som garanterede ydelser, på markedsrentebasis eller som Unit Link.

Ved garanterede ydelser har selskabet beholdt investeringsrisikoen, og den forsikrede får som nævnt garanterede ydelser med bonustilskrivning. F2100 håndterer forskellige rentegrundlag på en police. Beregning sker ud fra ”defined contribution” eller ”defined benefit”.

Ved markedsrente er der ingen rentegaranti, men investeringsvalg foretages af selskabet.

Unit link giver de enkelte forsikrede indflydelse på investeringen af pensionsbidragene, idet der vælges mellem et antal profiler. Typisk vælges mellem fordeling på fonde inden for aktier og forskellige typer af obligationer. Risikoforsikringer tariferes både individuelt og kollektivt.

Systemet beregner prognoser i overensstemmelse med branchens regler.

Processer:

Systemet dækker al nødvendig sagsbehandling med processer for:

  • •Oprettelse af forsikret og police
  • •Ind- og udbetaling, skadesbehandling og pensionering
  • •Ændring af forsikring, investering (Unit Link) og indbetaling
  • •Genkøb, fripolice (hvilende) og pensionsoverførsel
  • •Routing og styring af sager til behandling i en call center-løsning.
F2100 – Skade & Helse

Løsningen giver medarbejderen et enkelt og hurtigt overblik over kunden og kundens historie. Og der er lagt vægt på en effektiv sagsstyring gennem optimering af arbejdsprocesserne. Nye produkter oprettes af forsikringsselskabets superbrugere uden involvering af FDC. Tegning, ændring af forsikringer og skadeanmeldelser kan forsikringskunden selv klare via en selvbetjeningsløsning eller kan håndteres af sagsbehandlere i FDC’s procesrelaterede brugergrænseflade.

Blandt mange specialiserede funktioner kan nævnes:

  • •Fuldt administrationssystem med hændelses-, kunde- og policebehandling
  • •Automatiseret skadesbehandling og ind- og udbetaling
  • •Fuld selvbetjening for kunder og distributionskanaler via webbaserede portaler
  • •Effektiv kommunikationsplatform og regreshåndtering
  • •Datawarehouse, økonomistyring og ledelsesinformation

Integration med CPR, DMR, Skat, NETS, banker og mange flere

Guidewire – InsuranceSuite

Guidewire InsuranceSuite™ er en gennemprøvet løsning, markedsledende i Amerika, EMEA og Asien. FDC tilbyder med vores services at implementere standardsystemet Guidewire InsuranceSuite i Skandinavien. Den implementerede løsning gør det muligt at øge effektiviteten, forbedre fleksibiliteten og give hurtigere time-to-market for vores kunder.

I kraft af den forretnings- og IT-viden samt erfaring, som de to virksomheder besidder fra Skandinavien og resten af verden, giver det strategiske partnerskab mellem Guidewire Software og FDC vores kunder mulighed for at reducere den risiko, der er forbundet med at udskifte et kernesystem. Kombineret med FDC’s services, som er en række integrationer og lovgivningsmæssige systemtilpasninger til brug for forsikringsselskaber i Danmark, Sverige og Norge, er det muligt at implementere Guidewire-løsningen hurtigere, mere effektivt og med lavere risiko.

Guidewire-løsningen gør det muligt for vores kunder at udvikle og implementere nye forsikringsprodukter i løbet af kort tid, at optimere de interne processer såvel som at eksekvere en eller flere digitale strategier, idet løsningen er åben og nemt integreres med eksisterende digitale platforme og løsninger – også selvbetjeningsløsninger.

Løsningen gør det muligt hurtigt og nemt at justere, når der sker forandringer i markedet eller markedsvilkårene. Intuitive brugergrænseflader og en fuldt konfigurerbar løsning betyder, at løsningen kan skræddersyes efter vores kunders behov. Løsningen kan fungere som ”strategy enabler” for et forretningsområde, et produkt eller en proces eller for hele virksomheden, i en branche under hastig forandring. Og i takt med at lovgivningen ændres, kan løsningen ændres, uden at der nødvendigvis skal udvikles ny funktionalitet. Ved at understøtte alle dele af forretningen fra salg til administration vil FDC gøre ambitionen til virkelighed: at blive Skandinaviens største leverandør af løsninger til forsikringsbranchen.