FDC har afholdt generalforsamling den 28. februar 2018, hvor årsregnskabet for 2017 blev godkendt. Resultatet for 2017 viser et overskud på driften før skat på ca. 32 mdkk, hvilket er en klar forbedring i forhold til 2016, hvor driftsresultatet var på ca. 5 mdkk før skat. Ledelsen er derfor stolt af at kunne fremvise et regnskab med meget positiv udvikling sammenholdt med de foregående år, hvor især 2014 og 2015 var udfordrende.

FDC er i gang med en transformation til Agile Software udvikling, som vil betyde en endnu tættere tilknytning af kunderne samt en forbedring af vores leveranceevne. Transformationen betyder endvidere, at vi fortsat vil fokusere på udviklingen af medarbejderne inden for det agile.

Kort før årsskiftet forlængede vi kontrakten med vores største kunde inden for Skadesforsikring med knap 5 år. Vores forretning er således meget stabil, hvilket vi forventer fortsætter de kommende år.

Den 3. januar 2018 fik FDC nye ejere og indtrådte i den hollandske koncern TSS – Total Specific Solutions. TSS giver FDC nye muligheder for at forbedre vores leverancemodel, blandt andet ved at trække på erfaringer samt en række best practices fra de øvrige selskaber i koncernen. Vi forventer, at dette vil komme vores kunder til gode i løbet af 2018 og blive en del af vores fremtidige leverancemodel.

Klik her for at se udviklingen siden 2013, der afspejler FDC’s transformation.

Venlig hilsen

Birthe Elkjær
CEO