FDC fik i januar 2018 nye ejere. Hvad de nye ejere betyder for FDC, og hvordan de er med til at udvikle FDC som virksomhed, kan du læse mere om her.

I starten af dette år blev FDC opkøbt af Total Specific Solution (TSS) – en hollandsk virksomhed som består af software virksomheder der opererer på vertikale markeder. I dag ejer TSS ca. 50 virksomheder inden for ca. 15 forskellige vertikaler, hvor ”Finance” (herunder FDC) er én af vertikalerne.

TSS er ejet af et canadisk selskab Constellation Software Inc. (CSI), som er noteret på børsen i Toronto. På verdensplan ejer CSI 250 virksomheder inden for forskellige vertikaler. CSI har også virksomheder inden for forsikring- og pensionsbranchen, som FDC sparrer med.

Best Practices og langsigtet ejerskab
Ved at være en del af TSS får FDC adgang til en lang række Best Practices relateret til at drive forretning inden for softwareudvikling: fra operationelle Best Practices til ny markedsindsigt fra andre TSS forretningsenheder, som ligeledes betjener det finansielle marked.

TSS’ viden om udvikling af store, komplekse IT-løsninger til moderne platforme vil bidrage med ekspertise til at forbedre FDC’s value proposition.

Både TSS’ og CSI´s filosofi er, at købe og udvikle virksomheder – ‘Software for life’. Dette giver FDC en ejer som også på langt sigt er dedikeret til at udvikle FDC.

Øget sparring og uddannelse
TSS’ ejerskab betyder flere ting for FDC – det giver store muligheder for at udvikle viden og erfaring med softwareudvikling og vedligehold på tværs af øvrige virksomheder i TSS/CSI-koncernen. Det betyder, at FDC som virksomhed kan dele erfaringer på tværs af selskaber gennem et internationalt netværk og med gode muligheder for et struktureret udviklingsforløb.

Via TSS kan FDC tilbyde uddannelse og talentprogram på TSS Academy, som bl.a. tilbyder uddannelse af topledere og mellemledere. I år deltager tre Managing Directors, der til dagligt står i spidsen for hver deres forretningsområde, på uddannelsen, som bl.a. indeholder en lang række udviklingsværktøjer, tilknytning af egen coach med henblik på personlig udvikling og indlæg ved anerkendte foredragsholdere om fx ”Hvad holder dig tilbage for at blive en god leder?”. Via TSS Academy kan FDC bl.a. styrke områderne ”Leadership og Management”.

Et stærkere kundefokus og fokus på R&D
Den 1. september 2018 blev FDC reorganiseret og tre nye Business Units blev oprettet. Hovedårsagen til at etablere de nye Business Units var et ønske om at komme tættere på kunderne. Ud over ansvaret for den enkelte kunde har de tre Managing Directors også hovedansvaret for at sætte retning og budget for deres Business Unit. Hver Business Unit fungerer derved som selvstændige forretningsområder i FDC. Vi har dog fortsat en række fællesområder herunder driften, som kører som et Shared Service Center, for at sikre stordriftsfordele.

Vores kunder vil bl.a. komme til at opleve en øget dialog, og at vi derved opnår en større forståelse for netop deres forretning. Udover at styrke kundedialogen, fokuserer vi også på at styrke indsatsen inden for Research & Development, så kunderne fremadrettet kan få endnu mere gavn af nye produkter og services, som kan styrke deres forretning.

Teknologi- eller leverancepartnerskab med mindre risiko og opkøb af nye virksomheder
Sidst men ikke mindst betyder ejerskabet introduktion til en række søsterselskaber, hvor FDC med fordel kan indgå i et teknologi- eller leverancepartnerskab med væsentlig mindre risiko end ellers.

FDC’s kunder får således gradvist introduceret nye praktikker, som medvirker til øget professionalisme og nye produkter/services med den ændret fokus. Som et led i TSS’ vækststrategi, er vi sammen med TSS ved at se på opkøb af nye virksomheder, som kan bidrage til øget servicering af vores kunder.

TSS’ ejerskab af FDC betyder et øget fokus på at skabe en professionel virksomhed, som kan tilbyde kunderne en tættere dialog og forståelse for netop deres forretning.

 

Læs mere om TSS: https://www.totalspecificsolutions.com/