Lucas Poulsen, Systemudvikler
Titel:  Systemudvikler
År i fdc: 1 år
Uddannelse/baggrund: Nyuddannet Datamatiker

Hvorfor valgte du FDC som arbejdsplads?

”Jeg valgte FDC, da jeg lige var færdigudannet som datamatiker, og så at FDC søgte udviklere. Stillingsopslaget lød rigtig spændende – både at man arbejdede i Mainframe, og det virkede som et stort IT-system, som ville være rigtig interessant at lære. Jeg kunne også læse i stillingsopslaget, at man søgte flere udviklere. Det tiltalte mig, at vi kunne starte flere sammen og dermed have kollegaer som man fra starten var på lige fod med.

 

Hvad er spændende, udfordrende, udviklende etc. ved dit job?
”Jeg synes, det mest spændende ved mit arbejde er at lære om et kæmpe system, som har mange års udvikling bag sig. Det er meget udviklende at høre om hvordan systemet er programmeret efter forrentningsmæssige regler. Jeg er også rigtig glad for at få nye opgaver ind, hvor man skal tænke lidt anderledes fx autotest af programmet og services, som er ved at blive udviklet nu – dét er en af mange ting som er super spændende at arbejde med i FDC. Vi er også i gang med at opsætte dele af systemet til at arbejde sammen med de automatiske tests.”


Hvordan er udviklingsmulighederne i FDC?
”I FDC er der flere muligheder for at udvikle sig. Jeg føler personligt, at jeg har udviklet mig meget siden, jeg startede. Det er meningen, at vi på sigt skal udvikle os til det, som man i FDC, kalder for T-profiler. Det betyder, at man besidder en dyb viden om et fagområde, hvor man har bygget en tværfaglig viden ovenpå.
Fx en bred viden om flere komponenter, så jeg på sigt kan varetage opgaver flere steder i systemet.”

 

Hvordan vil du beskrive det faglige samarbejde i FDC?
Jeg synes, at det faglig samarbejde er godt. Vi kører fx Scrum og Daily Standup, hvor vi fortæller hinanden, hvad vi skal arbejde med. På den måde får jeg et godt indblik i hvad mine kollegaer sidder og arbejder med, og jeg får mulighed for at fortælle, hvad jeg sidder med af arbejdsopgaver.
Vi laver også demo, så vi kan se, hvad der er arbejdet med gennem sprintet. Så er der også PI-Planningen, som er en del af SAFe, hvor man kan høre, hvad de andre teams har arbejdet med, og hvor vi også ser demo af deres løsninger til kunden.
Til hverdag har jeg en mentor, som er den person, jeg kan gå til, hvis jeg har faglige udfordringer.”

 

Hvordan vil du beskrive det sociale miljø i FDC?
”Jeg synes, at det sociale miljø i FDC er hyggeligt. Vi har fredagsbar, sommerfest, og jeg er netop kommet ind i FDC’s Ungenetværk. I dette netværk kan jeg møde andre unge i organisationen, og vi kan sparre sammen om de faglige udfordringer. Ungenetværket byder også på sociale arrangementer og faglige indlæg. Dét synes jeg er ret spændende og interessant at være sammen med ens jævnaldrende i et netværk på tværs af huset.”