I FDC har vi omorganiseret pr. 1. september 2018. Det betyder, at vi nu er opdelt i tre Business Units (BU): S&H BU, L&P BU og PD&LD BU. Samtidig har vi et fælles Shared Service Center, da vi fortsat har brug for den samme understøttelse af platform og løsninger på tværs af FDC. Vi fortsætter den agile rejse, og vi beholder derfor de Agile Release Trains (ART). ART’erne ligger under hver BU, som ud over hver deres ART også har enheder, der både arbejder på tværs af FDC og tættere på de enkelte kunder.
I den nye organisationsstruktur udnævnes Lars Elkjær Brinch, Henrik Levring og Steffen Rasmussen til Managing Directors, med ansvar for hver deres BU. Lars, Henrik og Steffen har indtil nu været vores Release Train Engineers og været i spidsen for hver deres ART.

Hovedårsagen til den nye omstrukturering er ønsket om at komme endnu tættere på kunderne. Ud over ansvaret for den enkelte kunde og dennes løsning, har de nye BU også hovedansvaret for vision, strategi og budget. Hver BU kommer dermed til at fungere som selvstændige forretningsområder i FDC.

Tættere på kunden
Kunder vil bl.a. komme til at opleve en øget dialog, og at vi opnår en større forståelse for netop deres forretning. Udover at styrke kundedialogen, fokuserer vi også på at styrke vores indsats inden for Research & Development, så kunderne fremadrettet kan få endnu mere gavn af nye produkter og services, som kan styrke deres forretning.

Direktionen er efter omorganiseringen uændret.