Tilbage i maj 2018 ansatte FDC en række nye udviklere, hvor ideen var at sætte nyuddannede udviklere sammen med erfarne medarbejdere i FDC for at skabe de bedste betingelser for oplæring. De erfarne medarbejdere fik sat et oplæringsprogram i søen. Her kan du læse om to af teamets medlemmer, som fortæller om status på oplæringsprocessen.

Dennis Christensen, som har en bagrund som datamatiker, fortæller om oplevelsen af de fire første måneder som ny FDC-medarbejder:
”Min første tid i FDC har været omskiftelig ift. arbejdsopgaverne. Den allerførste tid var præget af intens oplæring, næsten mere end man kunne rumme. Så kom sommerferien, hvor der var tid til at fordybe sig i opgaverne, og nu er der igen gang i oplæringen og arbejdsopgaverne.

Fordelene ved at vi er startet flere nye medarbejdere på samme tid i et team er, at vi kan sparre og støtte hinanden og derved hjælpe hinanden i oplæringsprocessen og skabe et fællesskab. Ulempen ved at starte flere medarbejdere samtidig er, at det tager lidt længere tid at blive integreret i hele teamet.”

Hvordan oplever du FDC som arbejdsplads?
”Det er en rar virksomhed at være i. Alle de basale ting fungerer godt. Jeg oplever at her er en god stemning, folk er flinke, og kantinen er god. Det er også rigtig smart med timebanken. Rent fagligt er jeg blevet overrasket over at mange af arbejdsopgaverne er meget FDC-specifikke. Derfor tager det tid at blive oplært i systemerne.”

Planen er, at de unge nye udviklere bliver mere og mere selvkørende. Oplæringen foregår både via Pair-Programming, hvor de nye udviklere sammen kan sparre om opgaverne og via sidemandsoplæring, hvor der sidder en erfaren kollega til rådighed for dem.

Én af dem som står for oplæring af de nye udviklere, er seniorsystemudvikler Maibritt Schyberg, som her fortæller hvordan det er at få de unge ind i teamet:
”Det er mega hårdt at få fem nye udviklere på en gang! Det som har været det mest tidskrævende har været forarbejdet med at udvikle undervisningsmateriale, manualer osv. Vi har ikke særligt meget liggende af den slags, så vi har udarbejdet det meste fra bunden. Vi har også skulle bevæge os ud af vores egen komfort-zone, så processen er også udviklende for os lidt mere erfarne udviklere.

Det er første gang, at vi prøver denne form for oplæring, så vi lærer også meget i processen.”

Hvordan er din oplevelse af at få fem nye udviklere i teamet?
”Jeg synes, at det kører rigtigt godt. De har meget drive, og allerede nu er de i stand til at tage fra. Det som også har været positivt ved at få nye kollegaer er, at de tilfører ny og frisk viden om systemudvikling, og derved tilfører ny inspiration til teamet.”

I projektet med at oplære de unge udviklere er der tale om en meget stejl læringskurve, som de nye medarbejdere med deres energi og drive skal kunne følge, og derfor skal de det næste halve år forsætte med at løse features for kunderne på linje med de andre teams. Det bliver med forsat sidemandsoplæring og masser af sparring omkring systemerne, vidensdomæner og vores systemudvikling – med det formål at de bliver mere og mere selvkørende.

 

 

nyeudviklere_v2