FDC satser på en ny IT-løsning, som skal løfte kunderne ud af deres gamle kernesystem, og som er et alternativ til storstilede udskiftninger af hele IT-systemet. 

FDC’s Digitale Platform
”Vores fokus i år er på at levere løsninger, der kan gennemføre kundernes store digitaliseringsprojekter. Vi oplever, at alle vores kunder blandt pensions- og forsikringsselskaber ønsker at digitalisere deres forretning og kunderejsen, samt forny dele af deres gamle kernesystemer.”

Mindre risiko og uafhængig af Cloud-leverandør
”Det er dog de færreste som ønsker at udskifte deres nuværende IT-system med et nyt stort kernesystem, som de skal tilbagebetale de næste 20 år, og med den store risiko, som ligger i udskiftning af kernesystemet. Sådanne projekter bliver typisk to-tre gange dyrere end forventet, og det tager tilsvarende længere tid end planlagt. Derfor har vi udviklet en ny overbygning, som ligger over deres gamle løsning, og som gør kunderne i stand til at levere nye digitale løsninger til deres kunder. FDC’s Digitale Platform er en Cloud-baseret løsning, som kan imødekomme kundernes krav. Den nye løsning kan køre oven på FDC’s eget kernesystem F2100 og på andre kernesystemer. Systemet er altså uafhængigt af, hvad der ligger i bunden. Kunden beholder derved deres kerneløsning, men lægger FDC’s Cloud-baserede Digitale Platform ovenpå. Det nye system kan arbejde i alle typer Cloud, uanset om det er en private eller en public – og hos alle leverandører.”

Forbedret arbejdsgang og kundeoplevelse
”En anden fordel ved FDC’s Digitale Platform er, at den samler alle kundens IT-systemer i én brugergrænseflade. Dermed kan kunderådgiveren fokusere på kunden i stedet for at bruge tiden på at søge informationer frem i alle virksomhedens IT-systemer. På den måde forbedrer vi arbejdsgangen for kunderådgiveren, og vi forbedrer kundeoplevelsen. Vi har fået god respons fra kunderne, og vi ser frem til at arbejde endnu mere med vores nye Digitale Platform”, afslutter Birthe Elkjær.

 

bel-sh